Archívy značky: funguje

Funguje Tajomstvo?

Ako ste na tom vy? Funguje vám „Tajomstvo“ (The Secret)?

Z mojej skúsenosti môžem povedať, že Tajomstvo funguje… ale trocha v zmodifikovanej variante.

  • Tajomstvo totiž hovorí: „Žiadaj a dostaneš
  • Ale myslím, že správne by to malo byť: „Daj a dostaneš

Zákon príťažlivosti tvrdí, že svet funguje na základe výmeny energie a vibrácií. Ak o niečo žiadate, vysielate vibráciu, ale otázkou je: „Vysielate správne vibrácie“?

Ďalšou vecou je, či vôbec umožníte svetu, aby sa vaša žiadosť zmaterializovala. Ak budete sedieť doma a čakať, že váš životný partner si vás nájde, alebo sa stanete zrazu milionárom… tak to asi nepôjde.

Svet je založený na spravodlivej práci. Najprv dajte svetu svoje znalosti, svoj čas, svoje prostriedky, aby pracovali pre prospech celej spoločnosti, a potom môžete očakávať, že sa uskutočnia vaše sny a túžby.

Osobne môžem skôr povedať, že keď začnete pracovať na svojich cieľoch, tak zistíte, že často to, čo ste cez „Tajomstvo“ chceli na začiatku pritiahnuť, už nie je dôležité a máte iné priority, ktoré povzniesli váš život na úplne inú úroveň.

Ak už ste sa dostali na túto úroveň, gratulujem.